Thông báo Tuyển Dụng

     

 
Kính màu Hoàng Tú thông báo tuyển dụng
 
1. Nhân Viên kinh Doanh
2. Nhân viên kỹ thuật
 
Lương thỏa thuận
 
Liên hệ: Mr Tú 0934 154 476